OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że dnia

 

7 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie, mającego siedzibę przy ul. Malińskiej 21, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania kompleksu dwóch działek gruntu 163/9 i 163/10 oraz własności budowli na nim posadowionych, położonych: 63-300 Pleszew, Nowa Wieś, dla którego Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00005714/6.

 

Suma oszacowania dwóch działek 163/9 i 163/10 wynosi 1 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 824 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 123 600,00 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu

18 1020 2212 0000 5902 0079 7480

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: