OBWIESZCZENIE

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 marca 2020 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-141 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej działkę nr 115 o powierzchni 0,09 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położoną w miejscowości Nawojowa Góra, gm. Krzeszowice przy ul. Gwoździec 30, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00012003/5, stanowiącej własność dłużniczki: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 160 563,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania: 107 042,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 16 056,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika

nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: