OBWIESZCZENIE

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GORLICACH CEZARY BŁAŻOWSKI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 marca 2020 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 1265/7 o pow. 0,3203 ha, położona w miejscowości Szymbark, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00016778/1 oraz udział 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki ewid. nr 1265/11, 1265/12 o pow. 0,1187 ha, położona w miejscowości Szymbark, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00029558/7.

 

1. Nieruchomość opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 1265/7 o pow. 0,3203 ha oszacowana na kwotę: 83 246,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 55 497,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 324,60 zł.

2. Nieruchomość opisana jako udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym budynek mieszkalny, wolnostojącym murowany, piętrowy o pow. użytkowej 159,86 m2, wraz z gruntem działki ewid. nr 1265/11, 1265/12 o pow. 0,1187 ha obciążona służebnością osobista polegająca na prawie przejazdu przez dz. ewid. nr 1265/12 oszacowana na kwotę oszacowana na kwotę: 146 987,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 97 991,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 698,70 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komomikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: