OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu

 

29 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 21 w Jeleniej Górze, sala 121, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu nr 30 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Kiepury 24 w Jeleniej Górze o powierzchni (wraz z przynależnościami) 53,74 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz pomieszczenia piwnicznego. Wraz z lokalem związany jest udział 222/100000 w prawie własności gruntu oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00074845/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168 940,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 ceny oszacowania, tj. kwotę: 126 705,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (16 894,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce w kasie kancelarii, na rachunek urzędowy komornika: PKO BP SA Oddział I we Wrocławiu: 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: