OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska, Kancelaria Komornicza nr III w Gryfinie (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

12 marca 2020 roku o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 107 odbędzie się

 

PONOWNA PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 1/1 o pow. 3 568,00 m2, nieruchomość zabudowana pensjonatem, portiernią i budynkami gospodarczymi, położona bezpośrednio nad jeziorem Morzycko z dostępem do jeziora, bez dostępu do drogi publicznej; położona: 74-503 Moryń, ul. Żeglarska 5, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00030180/0.

 

Suma oszacowania: 1 932 000,00 zł, cena wywołania: 1 449 000,00 zł. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 193 200,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Rękojmię można także uiścić przelewem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: