OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 marca 2020 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 479/2 o pow. 0,1842 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, częściowo podpiwniczonym z użytkowym poddaszem oraz nieużytkowym strychem o pow. użytkowej – 95,15 m2 oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Smereku nr 17 obręb 0012, gm. Cisna, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00037445/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 155 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 116 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika: nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: