OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty – Komornik Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

3 marca 2020 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – udziałów wynoszących po 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należących do dłużników: (…), stanowiącej: działkę o nr 218/12, B-grunty rolne zabudowane; pow. 3 092,00 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwukondygnacyjny, w zabudowie bliźniaczej, w całości podpiwniczony, z poddaszem w części użytkowym i z jedną klatką schodową. W latach 2007-2008 w budynku wymieniono instalacje, częściowo wymieniono stolarkę okienną, odnowiono powłoki malarskie oraz pokryto posadzki płytkami. Wejście do budynku przez ganek od strony południowej. Pozostałą niezabudowaną część działki gruntu stanowi przydomowe podwórze z nasadzeniami drzew i krzewów. Nieruchomość położona jest w: 58-230 Niemcza, Gilów (81A), dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00042180/3.

 

Suma oszacowania każdego z udziałów (1/2) wynosi: 120 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 90 637,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 085,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: