OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza, mający kancelarię w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 15/10 zawiadamia, że w dniu

 

12 marca 2020 r. o godz. 10:30

 

że w Sądzie Rejonowym w Kielcach, sala nr XVIII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 247/3 o powierzchni 4 900 m2 zlokalizowanej w Obicach przy ul. Działkowej 2 w gminie Morawica, powiat kielecki. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym o powierzchni użytkowej 126,10 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 44,03 m2.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KIELCACH o nr KI1L/00090673/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 408 312,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 272 208,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 40 831,20 zł.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerami

tel. (41) 362 02 97 lub 604 551 379.

 

Położenie: