OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

18 marca 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sadu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu 77,73 m2, położonego: 78-460 Barwice, Spokojna 12g/7, wpisanego w rejestrze Barwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, brak urządzonej księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 117 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 350,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 780,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: