OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. (75) 641 07 10) ogłasza, że dnia

 

27 lutego 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 9 (KW JG1K/00022524/8) oraz udział 41/10000 w prawie użytkowania wieczystego terenu (KW JG1K/00021958/8), położonej: 58-400 Kamienna Góra, Tkaczy Śląskich 44/9, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00022524/8.

 

Suma oszacowania wynosi 122 000, 00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 200,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: