OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00040049/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

10 marca 2020 r. o godz. 8:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

 

 

ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o łącznej pow. 71,90 m2;

położonego: 55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 13/2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechnica” pod numerem 419 (Adres spółdzielni: 55-011 Siechnice, ul. Fabryczna 22); uprawniony do lokalu zwyczajowo korzysta z piwnicy o pow. 5,00 m2, należącego do uczestnika (…), poprzednio dłużnika (…) (zgodnie z art. 930 §1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy), dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00040049/1.

        

Suma oszacowania wynosi 332 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 221 600,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 33 240,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: