OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71,

ogłasza, że w dniu

 

27 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w Kobylnicy, ul. Świerkowa 4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Suma wywołania

1.

Zespół dozowania wstępnego kruszywa ANS/13/3.5

1 [szt.]

210 720,00

105 360,00

2.

Przenośnik taśmowy ANS/13/3,5

1 [szt.]

23 100,00

11 550,00

3.

Połączenie filtr-suszarka b/o  

1 [szt.]

38 800,00

19 400,00

4.

Filtr AP 12/50  

1 [szt.]

218 700,00

109 350,00

5.

Suszarka E200  

1 [szt.]

344 250,00

172 125,00

6.

Palnik GD7 TC 1000  

1 [szt.]

37 656,00

18 828,00

7.

Elewator gorącego kruszywa ETI 750  

1 [szt.]

61 765,00

30 882,50

8.

Wieża z wyładunkiem z mieszalnika do wózka MIS S75/1100

1 [szt.]

403 200,00

201 600,00

9.

Podajnik masy

1 [szt.]

44 258,00

22 129,00

10.

Zbiornik magazynowania gotowej mieszanki S PF.40  

1 [szt.]

249 039,00

124 519,50

11.

Zbiornik na wiatop  

1 [szt.]

41 234,00

20 617,00

12.

Przenośnik ślimakowy mączki

1 [szt.]

14 207,00

7 103,50

13.

Kabina sterownicza  

1 [szt.]

151 200,00

75 600,00

14.

Urządzenie natryskowe

1 [szt.]

4 248,00

2 124,00

15.

Zestaw zbiorników paliwa

1 [szt.]

20 952,00

10 476,00

16.

Kotłownia kontenerowa

1 [szt.]

56 425,00

28 212,50

17.

Zbiornik asfaltu numer 1

1 [szt.]

48 360,00

24 180,00

18.

Zbiornik asfaltu numer 2

1 [szt.]

48 360,00

24 180,00

19.

Zbiornik emulsji numer 1

1 [szt.]

35 000,00

17 500,00

20.

Zbiornik emulsji numer 2

1 [szt.]

35 000,00

17 500,00

21.

Zbiornik na olej opałowy

1 [szt.]

6 909,00

3 454,50

22.

Agregat do podgrzewania i mieszania masy bitumicznej typ GKS

1 [szt.]

18 473,00

9 236,50

23.

Kontenery socjalne   

1 [szt.]

24 156,00

12 078,00

24.

Kontener biurowo-wagowy  

1 [szt.]

10 400,00

5 200,00

25.

Kontener

1 [szt.]

6 480,00

3 240,00

26.

Kontener

1 [szt.]

8 100,00

4 050,00

27.

Waga samochodowa MARS STS 183 MR-100  

1 [szt.]

38 640,00

19 320,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu ruchomości przekraczającej wartość 5 tys. zł obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce do kasy komornika lub na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas

SA 06 16001462 1870 0855 4000 0001.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Położenie: