OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza nr I w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lutego 2020 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 27 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z działek nr 3276/242 oraz 3268/242 – obręb ewidencyjny Warszowice, położone w miejscowości Warszowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze GI1J/00002873/4, stanowiącej własność dłużnika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58 734,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 44 050,50 zł.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych niezabudowanych, nieogrodzonych, o powierzchni 16 491,00 m2 – działka 3268/242 stanowiąca teren dawnego stawu, obecnie osuszonego, zarośniętego, nieuprawianego rolniczo oraz działki 3276/242 o pow. 1 200,00 m2.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 5 873,40 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: