OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Wieloch Kancelaria Komornicza nr XIX w Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach mieszczącego się przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach w sali nr 219, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym garażem i kotłownią oraz budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 42, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 325/26 o powierzchni 816 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00111329/0. Nieruchomość gruntowa składa się z działki o numerze ewidencyjnym 325/26 o powierzchni 816 m2, budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego, w zabudowie bliźniaczej o numerze porządkowym 42, o powierzchni użytkowej 100 m2 wraz z dobudowanym garażem i kotłownią o powierzchni 30 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni ok. 130 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 306 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

04 1050 1214 1000 0092 4304 0699 prowadzone przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W przypadku dokonania przelewu z tytułu wadium uznanie na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej dzień przed licytacją.

 

Położenie: