OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek (tel. (58) 562 22 31) ogłasza, że dnia

 

28 lutego 2020 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy al. Zwycięstwa 14 w sali nr 1.14, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

działka nr 94/5 obr. Subkowy o pow. 0,5244 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 57,8 m2,

położonej: 83-120 Subkowy, Gdańska 14, Narkowy,   

dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 44716 [NKW: GD1T/00044716/7]. 

 

Suma oszacowania wynosi 342 519,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 256 889,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 34 251,90 zł.

Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

41 1600 1462 1819 4760 9000 0001 do dnia licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: