OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 część lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Odrodzenia 5/1, dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00024920/6.

Lokal o pow. 41,25 m2, położony na parterze budynku czteropiętrowego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa. Wyposażony jest w instalacje: e.e., wod.-kan., gazową, co, ciepłą wodę, telefoniczną, domofonową. Dojazd do nieruchomości jednokierunkową, utwardzoną ulicą Odrodzenia.

 

Suma oszacowania 1/2 ułamkowej części wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: