OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00051223/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

20 lutego 2020 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…);

składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o łącznej pow. 38,90 m2. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej właściciel mieszkania korzysta z piwnicy o pow. 3,20 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 780/1000000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki nr 3/129 (am-58), które uległo przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716),

położonego: 55-200 Oława, ul. Chopina 17/6,    

dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00051223/5.

 

Suma oszacowania wynosi 169 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 960,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 19.02.2020 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: