OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Mariusz Posak ogłasza, że dnia

 

24 stycznia 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 152 w budynku C, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 12/16 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sucharskiego 8/41, 01-972 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/00358741/4.

 

Suma oszacowania 153 602,00 zł.

Cena wywołania 115 201,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 360,20 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. 37 1440 1143 0000 0000 1660 8882 nie później niż dzień przed licytacją.

 

Położenie: