OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWYCH CZĘŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowych części - 1/6 i 5/6 - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 47/44, wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44 ), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00023303/8.

Lokal o pow. 57,04 m2 położony na drugim piętrze budynku. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju; posiada balkon. Stolarka okienna PCV, drzwiowa - drzwi zewnętrzne w okleinie drewnopodobnej. Wyposażony jest w instalacje e.e., wod.-kan., ciepłej wody, CO, gazową telefoniczną, telewizji kablowej i domofonową.

Suma oszacowania 1/6 ułamkowej części wynosi 27 800,00 zł, zaś cena wywołania 1/6 ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 20 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię za 1/6 ułamkową część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 780,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania 5/6 ułamkowej części wynosi 139 200,00 zł, zaś cena wywołania 5/6 ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 104 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię za 5/6 ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 920,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Każda z rękojmi powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 1020 3352 0000 1602 0245 9790.

 

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: