OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, w IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 132, 136a, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00015774/1 Nieruchomość składa się z dz. o nr 27 (0,0120 ha), 28 (0,4013 ha), 29 (0,0140 ha), 33(0,0105 ha) i 34 (0,2262 ha) o łącznej pow. 0,6640 ha; działki nr 27,28 i 29 o pow. 0,4273 ha stanowią fizyczną i funkcjonalną całość i są zabudowane budynkiem produkcyjno-usługowym; działki nr 33 i 34 tworzą fizycznie połączoną nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta o szer. ok. 15 m ; przez teren działek od strony północnej przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV ( dz.28 i 34). Działki nr 33 i 34 są działkami niezabudowanymi, nieogrodzonymi, bez dostępu do mediów i drogi publicznej.

Budynek produkcyjno-usługowy - piętrowy, w części frontowej zajęty na część mieszkalną o pow. ok. 120 m2. Budynek piętrowy - zakład krawiecki o pow. łącznie 242,67 m2, gdzie zlokalizowano salę produkcyjną, magazyn wyrobów gotowych, pomieszczenia biurowe, szatnię, węzeł sanitarny, hall, kotłownię c.o., mieszkanie dla dozorcy, na piętrze - salę produkcyjną, jadalnię i hall; piętra łączy klatka schodowa, transport towarów zapewnia dźwig towarowy. Kotłownia - ogrzewanie c.o. węglowe. Budynek zakładu krawieckiego rozbudowano przez powiększenie szwalni oraz budowę krojowni i nowego pomieszczenia szwalni o łącznej pow. użytk. 539,21 m2 oraz o trafostację o pow. użytk. 16,40 m2. W budynku dostęp do instalacji: e.e. SN i NN, wod.-kan., gazowej, c.o. z własną kotłownią (opalana gazem z sieci miejskiej). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Partyzanckiej.

 

Suma oszacowania wynosi 892 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 669 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 1020 3352 0000 1602 0245 9790.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: