OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

3 lutego 2020 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 167, o pow. 1,23 ha, położonej: 27-650 Samborzec, Zawierzbie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00068883/0.

Suma oszacowania wynosi 56 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 435,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 658,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 34 1020 4926 2004 0000 2003 3918

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03.

 

Położenie: