OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

14 lutego 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr ewid. 7/4 o pow. 0,1029 ha, położonej: 27-600 Sandomierz, ul. Polna 44, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00055167/1.

 

Suma oszacowania wynosi 497 631,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 223,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 763,10 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 42 1020 4926 2004 0000 2010 3517

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03.

 

Położenie: