OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński, Kancelaria Komornicza nr 1 w Słupcy (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

24 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość położona jest w obrębie Bielsko, w gminie Orchowo. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo i tereny leśne. Niedaleko nieruchomości znajduje się Jezioro Ostrowskie. Nieruchomość oddalona około 300 m od szkoły podstawowej oraz 4,5 km od kościoła, najbliższy sklep oddalony około 250 m. Nieruchomość położona około 39 km od Słupcy, około 35 km od Inowrocławia, około 20 km od Mogilna oraz około 13 km od Strzelna. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 428/1 o powierzchni 0,1220 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w trakcie rozbudowy oraz budynkiem gospodarczym. Działka gruntu ma kształt regularny – prostokąt oraz płaskie ukształtowanie terenu. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 143,69 m2. Budynek gospodarczy parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 96,38 m2. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 428/2 o powierzchni 1,0280 ha zabudowana jest zespołem budynków magazynowych. Znajdują się na niej: Budynek magazynowy, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 208,77 m2. Budynek magazynowo-garażowy, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolno stojącej, o powierzchni użytkowej 277,70 m2. Budynki magazynowe z wiatą, parterowe, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej magazynów 303,52 m2 i powierzchni użytkowej wiaty 53,22 m2. Budynek wiaty magazynowej bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 54,56 m2;

położonej: 62-436 Orchowo, Bielsko,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00020360/5 [NKW: KN1S/00020360/5].

 

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 000,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: