OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

18 lutego 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/1 o powierzchni 0,5000 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 115,15 m2, budynkiem gospodarczym nowym oraz budynkiem gospodarczym starym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Lądek nr XXVII/147/16 z dnia 14.07.2016 r. część działki gruntu numer 33/1 położonej w obrębie Samarzewo znajduje się na terenie oznaczonym R i przeznaczona jest pod tereny rolnicze. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz rozproszona pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. W niedalekiej odległości znajduje się kościół oraz cmentarz. Budynek mieszkalny znajduje się około 15 km od centrum gminy Lądek oraz około 13 km od centrum miasta Słupca. Działka gruntu ma kształt regularny –prostokąt oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka częściowo ogrodzona w części zabudowanej płotem z siatki na słupkach stalowych i słupkach betonowych oraz płotem betonowym z przęsłami betonowymi, brama wjazdowa stalowo-drewniana. Nieruchomość częściowo zagospodarowana. Teren działki stanowi nawierzchnia gruntowa. Przez teren działki przebiega linie energetyczna oraz posadowiony jest słup energetyczny. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej. Budynek z garażem jednostanowiskowym z kanałem. Budynek użytkowany jak dom mieszkalny, na dzień wyceny w trakcie prac remontowych. Standard wykończenia pomieszczeń określono jako średni. Część pomieszczeń po remoncie w bardzo dobrym standardzie, część pomieszczeń do remontu w niskim standardzie. Powierzchnia użytkowa: 115,15 m2. Powierzchnia zabudowy: 192,78 m2. Budynek gospodarczy nowy, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej. Budynek z 2016 r., ściany murowane z Ytongu, stropodach deskowany pokryty papą, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa stalowa. Budynek wyposażony w instalację energii elektrycznej. Budynek nie posiada tynku zewnętrznego. Powierzchnia zabudowy: 35,00 m2. Budynek gospodarczy stary, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolno stojącej. Budynek z lat 70., konstrukcji drewnianej, stropodach konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek nie wyposażony w instalację. Powierzchnia użytkowa: 52,38 m2. Powierzchnia zabudowy: 56,14 m2;

położonej: 62-404 Ciążeń, Samarzewo,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00023593/8 [NKW: KN1S/00023593/8].

 

Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

102 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 400,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: