OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lutego 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 14, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, schowka i przedpokoju o łącznej powierzchni 65,00 m2 oraz przynależnej piwnicy, należącego do dłużników: (…), położonego w Mrągowie, os. Nikutowo 16/5, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00013345/5.

 

Suma oszacowania wynosi 216 744 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 558 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 674,40 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr: 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: