OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

18 lutego 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość położona jest w Strzałkowie, ul. Powidzka 35, obręb Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie, działka gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 756/8 o powierzchni 0,1174 ha. Działka w całości ogrodzona w większości zagospodarowana (liczne nasadzenia ozdobne, trawnik). Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona ok. 1 km od ścisłego centrum Strzałkowa. Przyłącze energii elektrycznej, wodociągowe z sieci miejskiej, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nieruchomość gruntowa zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej (budynek z poddaszem użytkowym mieszkalnym) wraz z garażem dwustanowiskowym. Powierzchnia użytkowa (wg projektu): 196,52 m2, w tym parter z garażem i kotłownią 127,32 m2, poddasze 69,2 m2.

Położonej: 62-420 Strzałkowo, ul. Powidzka 35, Strzałkowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00031869/3 [NKW: KN1S/00031869/3].

 

Suma oszacowania wynosi 478 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 318 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 800,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: