Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

12 lutego 2020 r. o godz. 13:00

 

Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-28 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 3 położonego przy ul. Wysłouchów 15 w Krakowie. Lokal położony jest na I piętrze, pow. 61,40 m2.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 303 762,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 227 821,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 30 376,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 3 lutego 2020 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl.

 

Położenie: