Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

17 lutego 2020 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-29 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal użytkowy nr 301 położony przy ul. Miłkowskiego 3 w Krakowie.

Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00358279/5.

Lokal o pow. 160,87 m2, położony na 4 kondygnacji budynku biurowo-usługowego. Składa się z pomieszczeń: hallu, aneksu kuchennego, łazienki z dwoma pomieszczeniami w.c. oraz 5 pokoi biurowych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 100 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 825 000,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę, tj. 110 000,00 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

 

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 3 lutego 2020 r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl.

 

Położenie: