Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

29 stycznia 2020 r. o godz. 9:00

 

Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-9 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/3 w działce ewidencyjnej nr 260/12 położonej w Krakowie, o pow. 4 a 40 m2.

Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00149129/1.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 73 760,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 55 320,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 376,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 17 stycznia 2020 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wielicka 42 A/B6, www.komornikwkrakowie.pl.

 

Położenie: