OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lutego 2020 o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 35, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

PO1N/00004016/5: działka 248/2 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp-0,1802 ha, położona we wsi Paproć, gm. Nowy Tomyśl, przy ul. Leśnej 127 A, przylega bezpośrednio do drogi gruntowej - ul. Leśnej. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Na dzień wizji działka była nieużytkowana - porośnięta trawą z nielicznymi nasadzeniami, bez wartości handlowej. KW nr PO1N/00022478/3: działka 252/6 - grunty orne pastwiska grunty pod rowami - RVI 0,1272 ha, PsV 0,1082 ha, W 0,0146 ha łącznie: 0,2500 ha położona jest w tylnej części kompleksu - za działkami nr 249 i 250. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i jest częściowo ogrodzona - ogrodzeniem z siatki handlowej na słupkach metalowych osadzonych w gruncie. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na dzień wizji działka była nieużytkowana - porośnięta trawą z nielicznymi nasadzeniami bez wartości handlowej. Na działce znajduje się częściowe utwardzenie kostką brukową. KW nr PO1N/00004891/2: działka 249 (oznaczona Ba), tereny przemysłowe Ba-0,2400 ha, oraz KW nr PO1N/00004890/5: działka 250 (oznaczona Ba) - tereny przemysłowe Ba-0,2400 ha, razem nieruchomości tworzą jedna funkcjonalną całość, na działkach znajduje się Budynek produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną .dwukondygnacyjny (parter + piętro) z dachem płaskim, niepodpiwniczony, otynkowany i wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, sprężonego powietrza - nieczynną i alarmową – nieczynną. Ogrzewanie budynku - CO na olej opałowy. Budynek wyposażony jest w windę towarową dwustronną, Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: Pz = 1.731,86 m2 Powierzchnia użytkowa obiektu: Pu = 2.809,19 m2 w tym: pomieszczenia biurowe - 271,86 m2, pomieszczenia produkcyjno-magazynowe – 2 326,06 m2, pomieszczenia socjalne - 211,27 m2, pomieszczenia techniczne - 58,49 m2, komunikacja, pomieszczenia sanitarne - 220,02 m2 Do dalszych wyliczeń przyjęto powierzchnię 2 809,19 m2, tj. powierzchnię pomieszczeń biurowych, produkcyjno-magazynowych i socjalnych. Pozostałe pomieszczenia stanowią powierzchnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Sposób wykorzystania obiektu: Na dzień wizji lokalnej budynek był w niewielkiej części użytkowany na cele produkcyjne. Pozostałe pomieszczenia, od dłuższego czasu, nie były użytkowane. Działki są uzbrojone w media: energia elektryczna, siła, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telefoniczna, instalacja alarmowa - nieczynna. Sieć gazowa doprowadzona jest do granicy działki, na dzień oględzin brak przyłącza gazowego. Na działce nr 250 znajduje się transformator będący własnością właściciela gruntu. Od strony ulicy Leśnej na działkach znajduje się parking i chodniki z kostki brukowej, oraz utwardzenie terenu betonowe. Frontowa część działek obsadzona jest krzewami i roślinami ozdobnymi.

Uwaga! W dziale III KW wpisano umowę dzierżawy z dnia 6.10.2010 r.

Dokładny opis:

Przedmiotem oszacowania są nieruchomości gruntowe, położone wsi Paproć, gm. Nowy Tomyśl, przy ul. Leśnej 127 A. Na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ustalono, że w skład nieruchomości wchodzą dziatki gruntowe: Granice wycenianych działek oraz ich powierzchnie wyznaczone są w załączonych mapach ewidencyjnej i zasadniczej oraz w wypisach z rejestrów gruntów. Nieruchomości stanowią jedna funkcjonalną całość, są częściowo ogrodzone i częściowo zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną i biurową, budynkiem garażowo-gospodarczym, placem i drogami utwardzonymi.

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW nr PO1N/00004016/5, PO1N/00004891/2,
PO1N/00004890/5 i POI N/00022478/3
przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Nieruchomości, położone są w miejscowości Paproć, koło Nowego Tomyśla, przy ul. Leśnej 127a, która jest drogą bitumiczną utwardzoną. Ulica Leśna w odległości ok. 150 m łączy się z ulicą Wolsztyńską, która prowadzi z Nowego Tomyśla do Wolsztyna. Nieruchomości tworzą jedną funkcjonalną całość. Działki nr 249 i 250 zabudowane są budynkiem o funkcji biurowo-magazynowo-produkcyjn-socjalnej i są częściowo utwardzone. Działki nr 252/6 i 248/2 są niezabudowane. Działki składające się na poszczególne nieruchomości tworzą płaski teren i są częściowo ogrodzone. Otoczenie szacowanych działek stanowią teren zabudowy mieszkaniowej oraz przemysłowej. Paproć jest wsią sołecką gminy Nowy Tomyśl, łączącą się z miastem Nowy Tomyśl – siedzibą administracji samorządowej i powiatowej. Wieś liczy ok. 700 mieszkańców. Miasto Nowy Tomyśl liczy około 17 tysięcy mieszkańców i jest siedzibą administracji samorządowej i powiatowej. W odległości około 4 km przebiega autostrada Berlin-Warszawa oraz droga krajowa A-2. Newy Tomyśl położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 60 km od Poznania. Połączenie Nowego Tomyśla z innymi częściami Wielkopolski zapewniają drogi wojewódzkie nr 302 do Zbąszynia, 305 do Wolsztyna, 307 do Poznania.        

 

Ark. mapy

Nr działki

Położenie gruntu

Opis użytku

Symbol klasoużytku

Powierzchnia

Użytków w ha

Działki w ha

KW nr PO1N/00004016/5

2

248/2

 

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Bp

0,1802

0,1802

KW nr PO1N/00004891/2

2

249

 

tereny przemysłowe

Ba

0,2400

0,2400

KW nr PO1N/00004890/5

2

250

 

tereny przemysłowe

Ba

0,2400

0,2400

KW nr PO1N/00022478/3

2

252/6

 

grunty orne

pastwiska

grunty pod rowami

RVI

0,1272

0,1082

0,0146

0,2500

Razem:

0,9102

0,9102

2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:

 

Działki nr 249 i 250 mają regularny kształt - razem t orzą jedną funkcjonalną całość. Na działkach znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo - socjalną. Jest to budynek dwukondygnacyjny z dachem płaskim, niepodpiwniczony W kształcie litery H. Działki są w uzbrojone w media: energia elektryczna, siła, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telefoniczna, instalacja alarmowa - nieczynna. Sieć gazów doprowadzona jest do granicy dziatki, na dzień oględzin brak przyłącza gazowego. Na działce nr 250 znajduje się transformator będący własnością właściciela gruntu. Od strony ulicy Leśnej na działkach znajduje się parking i chodniki z kostki brukowej, oraz utwardzenie terenu betonowe. Frontowa część działek obsadzona jest krzewami i roślinami ozdobnymi. Wokół zabudowań - droga wewnętrzna utwardzona żużlem umożliwiająca swobodny dostęp do budynku. Uwaga. Zarówno utwardzenie terenu jak i zieleń ozdobna są atrybutami wpływającymi na zwiększenie wartości nieruchomości.

Budynek produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną to budynek dwukondygnacyjny (parter + piętro) z dachem płaskim, niepodpiwniczony Budynek jest otynkowany i wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, sprężonego powietrza - nieczynną i alarmową - nieczynna. Ogrzewanie budynku - CO na olej opałowy. Budynek wyposażony jest w windę towarową dwustronną. Główne wejście do budynku jest zaaranżowane architektonicznie i znajduje się od strony ul. Leśnej. Obiekt wykonany jest v. technologii tradycyjnej. Rok budowy: lata 1981 - 1991, w roku 1996 budynek został częściowo rozbudowany. Dane techniczne: Powierzchnia zabudów: Pz = 1 731,86 m2 Powierzchnia użytkowa obiektu: Pu = 2 809,19 m2 w tym: pomieszczenia biurowa - 271,86 m2, pomieszczenia produkcyjno-magazynowe – 2 326,06 m2, pomieszczenia socjalne - 211,27 m2, pomieszczenia techniczne - 58,49 m2, komunikacja, pomieszczenia sanitarne - 220,02 m2. Do dalszych wyliczeń przyjęto powierzchnię 2 809,19 m2, tj. powierzchnię pomieszczeń biurowych, produkcyjno-magazynowych i socjalnych. Pozostałe pomieszczenia stanowią powierzchnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Opis techniczny: konstrukcja - fundamenty betonowe, ściany - murowane z bloczków z betonu komórkowego, stropy nad częścią biurową Filigran, dach nad częścią socjalną - stropodach, ocieplony, kryty papą termozgrzewalną, dach nad częścią produkcyjną konstrukcji stalowej kratownicowej, kryty płytą PW 8, na budynku zamontowane są rynny i rury spustowe, ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego, cegły pełnej i dziurawki, schody na piętro - żelbetowe, obłożone lastriko, posadzki betonowe, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, stolarka okienna drewniana i częściowo PCV, okna parteru częściowo okratowane, stolarka drzwiowa wewnętrzna - płycinowa, bramy stalowe wypełnione płytą obornicka wykończenie pomieszczeń: w pomieszczeniach produkcyjnych na posadzkach wykładziny PCV, ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, na korytarzu (parter) na posadzkach gres, ściany, wyłożone panelami boazeryjnymi. W pomieszczeniach biurowych na posadzkach wykładzin, dywanowe, ściany obłożone tapetą, sufity malowane farbą emulsyjną. W łazienkach na ścianach i posadzkach pytki ceramiczne, na klatkach schodach lamperie malowane farba olejną, pozostała cześć ścian i sufity malowane farbą emulsyjną. Na korytarzu piętra lamperie malowane farbą olejną, pozostała cześć ścian i sufity malowane farbą emulsyjną. W kuchni, jadalni i szatni lamperie malowane farbą olejną, pozostała część ścian i sufity malowane farbą emulsyjną. Stan techniczny obiektu: przeciętny. Standard pomieszczeń: poniżej średniego. Sposób wykorzystania obiektu: Na dzień wizji lokalnej budynek był w niewielkiej części użytkowany na cele produkcyjne. Pozostałe pomieszczenia, od dłuższego czasu, nie były użytkowane.

Działka nr 252/6 położona jest w tylnej części kompleksu - za działkami nr 249 i 250. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i jest częściowo ogrodzona - ogrodzeniem z siatki handlowej na słupkach metalowych osadzonych w gruncie. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na dzień wizji działka była nieużytkowana - porośnięta trawą z nielicznymi nasadzeniami bez wartości handlowej. Na działce znajduje się częściowe utwardzenie kostką brukową. Działka nr 248/2 przylega bezpośrednio do drogi gruntowej - ul. Leśnej. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Na dzień wizji działka była nieużytkowana - porośnięta trawą z nielicznymi nasadzeniami, bez wartości handlowej;

 

położonych pod adresem: 64-300 Nowy Tomyśl, Paproć, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach PO1N/00004016/5, PO1N/00004890/5, PO1N/00004891/2, PO1N/00022478/3.

 

Suma oszacowania wynosi: 2 148 799,40 zł (w tym podatek VAT 23% 13 519,40 zł od KW nr PO1N/00004016/5: działka 248/2 wartość 58 780,00 zł).

cena wywołania wynosi: 1 432 532,93 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania. rękojmia: 214 879,94 zł 1/10 sumy oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu

11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: