OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. (95) 758 08 77) ogłasza, że dnia

 

19 lutego 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach, mającego siedzibę przy: Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, należącej do: (…),

stanowiącej: nieruchomość gruntowa – nieużytki o pow. 0,1034 ha,  

położonej: 69-100 Słubice, Drzecin,

dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1S/00029463/7.

 

Suma oszacowania wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 1240 3608 1111 0010 2743 8083

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: