OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

30 stycznia 2020 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 10 o powierzchni 0,0919 ha zabudowaną:

- budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej mieszkalnej 198,52 m2 i powierzchni użytkowej piwnic 62,00 m2;

- garażem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 39,77 m2;

działkę nr 64 o powierzchni 0,0326 ha zagospodarowaną na ogród przydomowy;

położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Żeromskiego 14,

dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KW 21470 [SW1Z/00021470/9], KW 55604 [SW1Z/00055604/5].

 

Suma oszacowania wynosi 870 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 653 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 87 090,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

Położenie: