OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

30 stycznia 2020 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 65,25 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju oraz kotłowni. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia przynależne (komórka na strychu i komórka za zewnątrz) o łącznej powierzchni użytkowej 24,68 m2. Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu. Z własnością lokalu łączy się udział 22/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą nr SW1Z/00041599/5;

położonej: 57-215 Srebrna Góra, ul. Zimowa 2/6, Srebrna Góra,

dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 63874 [NKW: SW1Z/00063874/7].

 

Suma oszacowania wynosi 84 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 440,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

Położenie: