OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

13 lutego 2020 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 46,93 m2 (w tym: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,20 m2 oraz z udziałem 4913/386038 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz. nr 108/3 zw. z KW LE1U/00050852/6) oraz części budynku i urządzenia; położonego: 59-300 Lubin, ul. Sokola 40/66, Lubin, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00061734/3 [NKW: LE1U/00061734/3].

 

Suma oszacowania wynosi 112 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 220,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: