OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że

 

10 marca 2020 r. o godz. 14:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

1. działkę gruntu niezbudowaną o numerze 71/1 w klasie: grunty orne RIII o powierzchni 0,9640 ha uprawianą rolniczo i

2. działkę gruntu nr 75 (AM-1) zbudowaną obiektem szklarni ogrodniczej typu holenderskiego, o powierzchni 4,84 ha w tym: grunty orne RII-0,84 ha, RIIIa-1,32 ha, grunty rolne zabudowane Br-RII – 1,76 ha, Br-RIIIb – 0,70 ha, Br-RIVa – 0,22 ha

o łącznej powierzchni 5,804 ha, położonej we wsi Michałowice, gmina Borów, powiat strzeliński, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00000079/2.

 

Suma oszacowania wynosi 9 824 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 368 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 982 490,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do 9 marca 2020 r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

 

Położenie: