OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00028440/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

4 lutego 2020 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy ul. Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1/6 (am-67) o pow. 0,3480 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. zabudowaną dwoma budynkami hal produkcyjnych (o pow. użytkowej 379,9 m2 oraz 150,04 m2) oraz niewielkim budynkiem portierni; bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi „Kanał do Śluzy” rzeki Oławy i zabudowania przemysłowe;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-200 Oława, ul. Portowa 4,   

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00028440/2.

 

Suma oszacowania wynosi 442 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 250,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: