OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lutego 2020 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 117, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w nieruchomości wynoszącego 1/2 należącego do dłużnika: (…) oraz udziału w nieruchomości wynoszącego 1/2 należącego do (…), dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00135195/3, stanowiącej lokal mieszkalny nr 4, położony w Opolu, ul. Oleska 71, o powierzchni użytkowej 30,64 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (jako tytuł wpłaty należy wpisać KM 794/17 –wadium).

 

Położenie: