OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- w postępowaniu egzekucyjnym KM 90/19 udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym należącym do dłużnika: (…);

położonego: 72-600 Świnoujście, Staszica 2/9, Świnoujście,

dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00053852/8].

Suma oszacowania udziału wynosi 80 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 037,50 zł.

- w postępowaniu egzekucyjnym KM 627/18 oraz KM 90/19 udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym należącym do dłużnika: (…);

położonego: 72-600 Świnoujście, Staszica 2/9, Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00053852/8].

Suma oszacowania udziału wynosi 80 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 037,50 zł.

 

Licytowany lokal położony jest na 2,5 piętrze w budynku 10 piętrowym.

Powierzchni użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 25,72 m2 (dane wg księgi wieczystej).

 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:

 

Drzwi wejściowe:

 - antywłamaniowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Drzwi wewnętrzne:

- płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym (widoczne ubytki w oszkleniu).

Stolarka okienna:

- PCV w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Parapety wewnętrzne:

- z PCV w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Podłogi:

- w pomieszczeniu mieszkalnym: płytki PCV w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

- na korytarzu: terakota w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w łazience: terakota w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w wc: terakota w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w kuchni: terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Ściany:

- w pomieszczeniu mieszkalnym: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

- na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym, (widoczne ubytki w glazurze),

- w łazience: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w WC: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym.

 

Funkcjonalność lokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Powierzchnia pomieszczeń jest dość proporcjonalna i funkcjonalna. Kuchnia widna, przejściowa. Łazienka z WC osobno. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na południową stronę świata. Brak balkonu. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: poniżej podstawowy.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 005,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu

49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić na każdy udział osobno wskazując którego udziału rękojmia dotyczy.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: