OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego złożonego z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, o łącznej powierzchni 56,97 m2, oraz przynależnej kotłowni, należącego do dłużników (…), położonego w Woźnicach, gm. Mikołajki, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00031968/0.

 

Suma oszacowania wynosi 103 100 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 310 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr: 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: