OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

4 lutego 2020 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym o powierzchni 34,80 m2, w tym: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz pomieszczenie przynależne – piwnica; położonego: 59-300 Lubin, ul. Mickiewicza 26/41, Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00041447/8 [NKW: LE1U/00041447/8].

 

Suma oszacowania wynosi 122 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 740,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 232,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: