OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Remigiusz Wierzbicki Zastępca Komornika Sądowego Czesława Walczaka (tel. (76) 852 56 92 – od godz. 9 do 13) ogłasza, że dnia

 

13 lutego 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym składającym się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, schowka o powierzchni użytkowej 119,4 m2, położonego: 59-220 Legnica, Roosevelta 40/4, dla którego Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00087120/6.

 

Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 500,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 10:35.

 

Położenie: