OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Piotr Szpotański ogłasza, że dnia

 

23 stycznia 2020 r. o godz. 11:10

 

w  budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 18, w sali nr 4 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: 62-290 Mieścisko, Piastowice, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi KW [NKW: PO1B/00052653/1, PO1B/00052652/4, PO1B/00052651/7]: działka nr 45/3 o pow. 1 093 m2, działka nr 45/4 o pow. 1 000 m2, działka nr 45/9 o pow. 1 828 m2.

PO1B/00052652/4: działka nr 45/3: suma oszacowania wynosi: 18 300,00 zł.

                                                              cena wywołania wynosi: 13 725,00 zł.

PO1B/00052653/1: działka nr 45/4: suma oszacowania wynosi: 16 740,00 zł.

                                                              cena wywołania wynosi: 12 555,00 zł.

PO1B/00052651/7: działka nr 45/9: suma oszacowania wynosi: 26 170,00 zł.

                                                              cena wywołania wynosi: 19 628,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. odpowiednio: 1 830,00 zł, 1 674,00 zł i 2 617,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu

63 1020 4027 0000 1502 0853 5439

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: