OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że dnia

 

31 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącego własność dłużnika (…), położonej: 57-441 Bożków, Czerwieńczyce 11 A, stanowiącej budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, trzykondygnacyjny z użytkowym strychem oraz budynkiem garażu. Ilość pomieszczeń w budynku mieszkalnym: przyziemie – kotłownia, garaż, WC, pralnia, 4 pom. gospodarcze, korytarz ze schodami; parter – przedsionek, hol, kuchnia, salon z kominkiem i wyjściem na taras, jadalnia, łazienka, WC, pom. gospodarcze, korytarz ze schodami; I piętro – 3 pokoje, hol, WC, łazienka z WC, korytarz ze schodami; budynek garażu o pow. 26 m2. Pow. budynku wynosi 372,80 m2. W księdze wieczystej nieruchomość jest zapisana jako: zabudowana budynkiem mieszkalnym, pomieszczeniem warsztatu rzemieślniczego, garażem – w stanie rzeczywistym nie ujawniono warsztatu rzemieślniczego. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW2K/00009906/0.

Suma oszacowania wynosi 358 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 239 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 850,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie

93 1090 2330 0000 0005 9601 5908

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 30.01.2020 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Położenie: