OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

3 marca 2020 r. o godz. 13:45

 

w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,4472 ha, działka nr 2045. Działka zabudowana dwoma budynkami niemieszkalnymi, parterowymi niepodpiwniczonymi, z dobudowanymi wiatami i przybudówkami.

Budynek gospodarczy w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 86,00 m2 o pow. ogólnej 74,83 m2. Budynek mieszkalno-gospodarczy wybudowany w 1986 r., o pow. zabudowy 129 m2, o pow. ogólnej 88,49 m2. Działka jest częściowo ogrodzona – częściowo z desek drewnianych, częściowo z prefabrykatów betonowych na słupkach betonowych, częściowo płyty eternitowe na słupkach stalowych. Działka jest nieutwardzona. Na nieruchomości prowadzona jest ferma lisów. W związku z prowadzoną hodowlą na działce zlokalizowane są klatki metalowe na zwierzęta umiejscowione na

konstrukcji drewnianej, wraz z zadaszeniem części klatek – obiekty te są ruchome i nie wchodzą w zakres wyceny. Nieruchomość położona jest w Mrozy, przy ul. Mickiewicza.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00038697/2.

 

Suma oszacowana nieruchomości wynosi 354 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 236 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 35 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmie można wpłacać na konto komornika

 

PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: