OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Magdalena Wylegała (tel. 61 646 11 16) ogłasza, że dnia

 

12 lutego 2020 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 64-600 Oborniki, ul. Zamkowa 7, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1O/00000107/3,

należącej do: Kamil Marczak,

tj: Nieruchomość o powierzchni 0,820 ha od północy położona jest przy drodze publicznej, od południa sąsiaduje z rzeką Wartą. Zlokalizowana jest w centrum miasta Oborniki, w rejonie dominacji starszej zabudowy, powstałej na przełomie XIX i XX wieku. To teren wzajemnego przenikania się funkcji mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość położona jest blisko rynku, zabudowana jest zespołem budynków w zabudowie śródmiejskiej zwartej dwoma budynkami mieszkalnymi, wybudowanymi w XIX wieku oraz dwoma gospodarczymi, wybudowanymi w XX wieku. Budynki mieszkalne wyposażone są w instalacje: elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną. W budynkach znajduje się 11 lokali mieszkalnych, pomieszczenia gospodarcze oraz komórki lokatorskie.

Suma oszacowania wynosi 485 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 323 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 48 500,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: