OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00009139/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

27 stycznia 2020 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 109 o pow. 0,0494 ha zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Należącej do dłużnika (…),

położonej: 55-200 Oława, Norwida 2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00009139/0.

 

Suma oszacowania wynosi 305 550,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 555,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 24.01.2020 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule,

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: