OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 442 37 44) na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

26 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sadu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

stanowiącego odrębną nieruchomość

 

lokal mieszkalny nr B z udziałem w działce gruntowej, w budynku D czterorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. W budynku wyodrębnione zostały 4 lokale mieszkalne z garażami i z osobnymi wejściami, położony we wsi Łomnica, gm. Zbąszyń. Budynek usytuowany jest na działce nr 537 o pow. 0,2178 ha, dla działki gruntowej prowadzona jest księga wieczysta pod numerem PO1N/00028986/9, a dla lokalu PO1N/00029031/7,  lokal mieszkalny: znajduje się w wewnętrznej części budynku – wysoki parter + piętro (piętro na dzień wizji częściowo w remoncie), nad piętrem znajduje się nieużytkowy strych, w piwnicy znajduje się garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze, w lokalu mieszkalnym wyodrębniono: PARTER: 1 pokój (połączony z dwóch), kuchnia, korytarz, WC skrytka i altanka. PIĘTRO: 3 pokoje, korytarz, łazienka i WC. Dane techniczne: udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu: U = 25/100. Powierzchnia użytkowa lokalu: Pu = 83,92 m2. Powierzchnia garażu: Pug = 16,36 m2. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej do szamba, co z kotłowni. Do lokalu przynależny jest budynek gospodarczy – chlewik z pustaków i cegły, z posadzką betonową; drzwi drewniane (bez mediów),

położonego: 64-360 Zbąszyń, Łomnica lokal B,

dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00029031/7.

 

Suma oszacowania wynosi: 107 410,00 zł. Cena wywołania wynosi: 71 606,67 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania. Rękojmia 1/10 sumy oszacowania wynosi: 10 741,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu

11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisami art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 856/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: