OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2020 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, Plac Wolności 17, sala nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

obejmującej lokal mieszkalny nr 1

 

stanowiący własność (…),

położony w miejscowości Grochowiska Szl. pod nr 6, gmina Rogowo, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1Z/00022721/8.

 

Lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę z WC oraz sień, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,00 m2; lokal wyposażony jest w instalację wodną, elektryczną i kanalizacyjną, ogrzewanie pomieszczeń realizowane za pośrednictwem pieca kaflowego w pokoju oraz pieca węglowego w kuchni, lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

 

Cena szacunkowa wynosi: 53 300,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 39 975,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 5 330,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159,

na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój nr 24. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19

 

Położenie: