OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 lutego 2020 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii komornika pod adresem: Myślibórz, ul. Królewiecka 45, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej łąki trwałe, stanowiącej działkę nr 57, położoną w miejscowości Sumiak o powierzchni 0,3900 ha oraz działkę nr 54/1 położoną w miejscowości Sumiak o powierzchni 0,4900 ha, o łącznej powierzchni 0,88 ha, położonej pod adresem: 74-304 Sumiak, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00047147/0.

 

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 6 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 200,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

BGŻ BNP Paribas SA 94 2030 0045 1110 0000 0417 2420

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: