OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GW1K/00006164/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3 w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00006164/7.

Przedmiotem licytacji są działki nr 33/1 i nr 33/3 o pow. 0,4412 ha, tworzące jeden kompleks, położone we wsi Brzoza, gm. Strzelce Krajeńskie, leżące przy drodze trwale utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie gruntu stanowią sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zabudowę działek stanowi budynek magazynowo-warsztatowy z częścią socjalną, o pow. użytkowej – 483,48 m2, wybudowany w 2006 r., stalowej konstrukcji obudowana wiata (pow. wiaty – 468,00 m2); 2 i 3 wolnostojące silosy zbożowe o konstrukcji metalowej i o pojemności po 120 ton każdy. Ponadto na działce posadowiona jest również drewnianej konstrukcji wiata o funkcji przydomowej rekreacji i wypoczynku (posadzka gruntowa, dach kryty papą, instalacje energii elektrycznej). Położenie i lokalizację działek dla celów magazynowo-warsztatowych określa się jako korzystne.

 

Suma oszacowania wynosi: 497 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 372 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 700,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

lub w kasie kancelarii.

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

 

Położenie: